SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Kupec z oddajo naročila sklene prodajno pogodbo z Društvom WOW Stories, Srednji Gasteraj 2 2223, Jurovski Dol (v nadaljevanju: »DWS«) in potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Prodajna pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. Stroške pošiljanja knjige na teritoriju Slovenije krije DWS. Stroške pošiljanja knjig v tujino krije kupec. DWS kupca prosi, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. 

Kupec ima pravico, da v odstopnem roku (ta poteče v 14 dneh od dneva, ko kupec pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki jo v ta namen določi kupec), pisno obvesti DWS, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Nedvoumno izjavo o odstopu (ki naj vsebuje ime in priimek kupca, njegov naslov, telefonsko številko ali e-poštni naslov in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu knjige ali drugega blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov dusan.waldhutter@thewowstories.com ali na naslov Društvo WOW Stories, Srednji Gasteraj 2 2223, Jurovski Dol. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer kupec sam krije stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo DWS v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu pogodbe kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, vrnilo prejeto plačilo ob predpogoju, da dobi v tem času od kupca vrnjeno nepoškodovano knjigo. Knjigo mora kupec vrniti na naslov: Društvo WOW Stories, Srednji Gasteraj 2 2223, Jurovski Dol. Kupec lahko vrne le knjigo, ki jo je kupil brez posvetila in ki je v brezhibnem stanju. Strošek poštnine za vračilu knjige plača kupec. 

Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri DWS, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. DWS sprejema reklamacije na elektronski naslov dusan.waldhutter@thewowstories.com ali poslane po običajni pošti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
DWS z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki DWS zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med DWS in kupcem zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru poteka takšna obdelava omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje. V kolikor kupec želi, lahko ob oddaji naročila poda tudi soglasje, s katerim dovoljuje, da DWS do njegovega preklica obdeluje njegove osebne podatke za namen obveščanja o novicah in dogodkih, pošiljanja koristnih vsebin in nasvetov ter neposrednega trženja, ki pa ga lahko kadarkoli pisno prekliče s sporočilom poslanim na elektronski naslov dusan.waldhutter@thewowstories.com ali pisno na naslov Društvom WOW Stories, Srednji Gasteraj 2 2223, Jurovski Dol.

Oseba, ki je podala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, lahko kadarkoli zahteva, da DWS v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne podatke za potrebe obveščanja in neposrednega trženja ter jo o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Preklic privolitve za uporabo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Prav tako lahko oseba, katere osebne podatke obdeluje DWS, kadar koli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, ima pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe in pravico do prenosljivosti podatkov. Morebitna vprašanja glede tega DWS sprejema na elektronski naslov dusan.waldhutter@thewowstories.com.

Podatki o založniku: Društvo za razvoj inovativnega komuniciranja WOW Stories (krajše: Društvo WOW Stories), Srednji Gasteraj 2, 2223 Jurovski Dol, Slovenija, EU; zakoniti zastopnik: Dušan Waldhütter;  davčna številka: 40227626; matična številka: 4118006000; elektronski naslov: dusan.waldhutter@thewowstories.com; datum začetka poslovanja: 15. oktober 2019.

Pomakni se na vrh